home
about us
articles
products
news
contact us


“เพราะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนที่เรารักเป็นสิ่ง ที่ควรได้รับการใส่ใจ” บริษัท Act Young จึงนำเสนอเฉพาะ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบสวยงาม มีสไตล์ที่ทันสมัย เพื่อผู้บริโภคที่ให้ ความสำคัญ และใส่ใจกับการดูแลสุขภาพอย่างมีสไตล์

เราเชื่อว่า “การใส่ใจในรายละเอียดสำหรับเรื่องการดูแล สุขภาพของคนที่เรารักเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ”

จากการเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีเล็กๆ นี้จะนำไปสู่สังคมของเด็ก และผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและมีสไตล์ในวงกว้างได้ในไม่ช้า