home
about us
articles
products
news
contact us

ระบบเบรคลิขสิทธิ์เฉพาะของ Active
ที่ซ่อนสายเบรค ไว้ภายในตัวถัง
ทำให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
 

เราแนะนำให้เหยียบอุปกรณ์ที่ติดมากับล้อหลัง
เพื่อช่วยในการยกล้อหน้าข้ามสิ่งกีดขวางเป็นไป
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย