home
about us
articles
products
news
contact us

ขนาดหลังพับสูง 34.4 นิ้ว ง่ายต่อการ พับเก็บและสะดวกในการพกพา
อะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสามารถรองรับ น้ำหนักของผู้ใช้ได้ถึง 100 กิโลกรัม
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีระดับความสูง ระหว่าง 152 -178 เซ็นติเมตร

bubbles kensington storm